Egzamin Praktyczny kategoria C

Plac manewrowy:

 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

1.1. Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy

Urządzenie losuje:

1 element spomiędzy elementów określonych literą a-e tj. (poziom oleju w silniku, poziom płynu chłodzącego, poziom płynu hamulcowego, poziom płynu w spryskiwaczach, działanie sygnału dźwiękowego)
1 element spomiędzy elementów określonych literą f-m tj. (działanie świateł pozycyjnych, działanie świateł mijania, działanie świateł drogowych, działanie świateł hamowania STOP, działanie świateł cofania, działanie świateł kierunkowskazów, działanie świateł awaryjnych, działanie świateł przeciwmgłowych tylnych)

a) Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego.

b) Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.

c) W przypadku dokonywania sprawdzania świateł hamowania STOP i świateł cofania osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania świateł zewnętrznych.

d) Na wykonanie zadania osoba egzaminowana nie ma więcej niż 5 minut

1.2. Właściwe ustawienie:

fotela
lusterek
zagłówka
zapięcie pasów bezpieczeństwa
upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte

 1. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

Prawidłowe wykonanie manewru:

1) upewnienie się o możliwości jazdy

wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym
ocena sytuacji wokół pojazdu

2) płynne ruszenie

opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku kiedy jest uruchomiony
łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

3) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

4) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk

5) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek

6) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu – w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas

 1. Wykonanie 2 manewrów – losowy wybór 1 z 6 zestawów dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego

Zestaw 1:

a)      Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem)

b)      Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem)

Sposób wykonania zadania:

a)      właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy

b)      możliwa jedna korekta toru jazdy

c)       pojazd nie może:

 • wjechać poza określony obszar wjazdu
 • naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko
 • potrącić pachołów lub tyczek

d)      pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska

Zestaw 2:

a)      Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem)

b)      Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem)

Sposób wykonania zadania:

a)      właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy

b)      możliwa jedna korekta toru jazdy

c)      pojazd nie może:

 • naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko
 • potrącić pachołów lub tyczek
 • najechać na krawężnik (parkowanie równoległe)

d) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska

Zestaw 3:

a)      Parkowanie prostopadłe ( wjazd przodem)

b)      Zawracanie

Sposób wykonania zadania:

a)      właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy

b)      możliwa jedna korekta toru jazdy

c)      pojazd nie może:

 • naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko
 • potrącić pachołów lub tyczek

d) nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy (zawracanie)
e) nienajeżdżanie na krawężnik – dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika (zawracanie)

Zestaw 4:

a)      Parkowanie prostopadłe ( wjazd przodem)

b)      Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Sposób wykonania zadania:

a)      właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy

b)      możliwa jedna korekta toru jazdy

c)      pojazd nie może:

 • naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko
 • potrącić pachołów lub tyczek

d) Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć (ruszanie na wzniesieniu)

Zestaw 5:

a)      Parkowanie równoległe

b)      Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Sposób wykonania zadania:

a)      właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy

b)      możliwa jedna korekta toru jazdy

c)      pojazd nie może:

 • naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko
 • potrącić pachołów lub tyczek
 • najechać na krawężnik (parkowanie równoległe)
 • cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć (ruszanie na wzniesieniu)

Zestaw 6:

a)      Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem)

b)      Zawracanie

Sposób wykonania zadania:

a)      właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy

b)      możliwa jedna korekta toru jazdy

c)      pojazd nie może:

 • naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko
 • potrącić pachołów lub tyczek

d)      nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy (zawracanie)

e)      nienajeżdżanie na krawężnik – dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika (zawracanie)

Egzamin Praktyczny kategoria C

 

Plac manewrowy:

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

1.1. Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy

Urządzenie losuje:

 • 1 element spomiędzy elementów określonych literą a-e tj. (poziom oleju w silniku, poziom płynu chłodzącego, poziom płynu hamulcowego, poziom płynu w spryskiwaczach, działanie sygnału dźwiękowego)
 • 1 element spomiędzy elementów określonych literą f-m tj. (działanie świateł pozycyjnych, działanie świateł mijania, działanie świateł drogowych, działanie świateł hamowania STOP, działanie świateł cofania, działanie świateł kierunkowskazów, działanie świateł awaryjnych, działanie świateł przeciwmgłowych tylnych)

a) Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego.

b) Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.

c) W przypadku dokonywania sprawdzania świateł hamowania STOP i świateł cofania osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania świateł zewnętrznych.

d) Na wykonanie zadania osoba egzaminowana nie ma więcej niż 5 minut

1.2. Właściwe ustawienie:

 • fotela
 • lusterek
 • zagłówka
 • zapięcie pasów bezpieczeństwa
 • upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte

2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

Prawidłowe wykonanie manewru:

1) upewnienie się o możliwości jazdy

 1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym
 2. ocena sytuacji wokół pojazdu

2) płynne ruszenie

 1. opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku kiedy jest uruchomiony
 2. łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

3) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

4) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk

5) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek

6) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu – w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas

3. Wykonanie 2 manewrów – losowy wybór 1 z 6 zestawów dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego

Zestaw 1:

a)      Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem)

b)      Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem)

Sposób wykonania zadania:

a)      właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy

b)      możliwa jedna korekta toru jazdy

c)       pojazd nie może:
– wjechać poza określony obszar wjazdu
– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko
– potrącić pachołów lub tyczek

d)      pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska

Zestaw 2:

a)      Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem)

b)      Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem)

Sposób wykonania zadania:

a)      właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy

b)      możliwa jedna korekta toru jazdy

c)      pojazd nie może:

– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko
– potrącić pachołów lub tyczek
– najechać na krawężnik (parkowanie równoległe)

d) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska

 

Zestaw 3:

a)      Parkowanie prostopadłe ( wjazd przodem)

b)      Zawracanie

Sposób wykonania zadania:

a)      właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy

b)      możliwa jedna korekta toru jazdy

c)      pojazd nie może:

– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko
– potrącić pachołów lub tyczek

d) nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy (zawracanie)
e) nienajeżdżanie na krawężnik – dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika (zawracanie)

Zestaw 4:

a)      Parkowanie prostopadłe ( wjazd przodem)

b)      Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Sposób wykonania zadania:

a)      właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy

b)      możliwa jedna korekta toru jazdy

c)      pojazd nie może:

– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko
– potrącić pachołów lub tyczek

d) Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć (ruszanie na wzniesieniu)

Zestaw 5:

a)      Parkowanie równoległe

b)      Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Sposób wykonania zadania:

a)      właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy

b)      możliwa jedna korekta toru jazdy

c)      pojazd nie może:

– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko
– potrącić pachołów lub tyczek
– najechać na krawężnik (parkowanie równoległe)
– cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć (ruszanie na wzniesieniu)

Zestaw 6:

a)      Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem)

b)      Zawracanie

Sposób wykonania zadania:

a)      właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy

b)      możliwa jedna korekta toru jazdy

c)      pojazd nie może:

– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko
– potrącić pachołów lub tyczek

d)      nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy (zawracanie)

e)      nienajeżdżanie na krawężnik – dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika (zawracanie)

soredemo tsuma o aishiteru simone richards jimmy michaels xxnxl.vip bbw anal cream pies asian candy onlyfans leaked, hot step moms porn mom in the shower motherandsonporn.com fotos de mujeres denudas www xxx vidioes com, fairly od parents porn lil humper gang finds a milf to fuck xnxxbangbros.com police outfits for women pregnant and perverted . fabiola romero
Zadzwoń