Egzamin

Egzamin teoretyczny :

Celem egzaminu teoretycznego jest sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno – obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Przebieg egzaminu teoretycznego:

 • na egzamin osoba zdająca zgłasza się we wcześniej ustalonym terminie
 • musi mieć przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a w przypadku obcokrajowca paszport i kartę pobytu
 • egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputera
 • po zajęciu stanowiska przez osoby zdające i sprawdzeniu tożsamości, egzaminator przedstawia zasady egzaminu (zakres, formę i czas trwania egzaminu; kryteria oceny egzaminu; sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek)

Test:

 • test jest układany z pytań znajdujących się w bazie danych
 • za każdym razem pytania dobierane są losowo
 • Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

a) 20 pytań z wiedzy podstawowej w tym:

10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 3 punkty za każde pytanie
6  pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 2 punkty za każde pytanie
– 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 1 punkt za każde pytanie

b) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej, w tym:

6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 3 punkty za każde pytanie
4 pytania o średni znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 2 punkty za każde pytanie
2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 1 punkt za każde pytanie

 • Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania polega na:

 • odpowiedzi „TAK”lub „NIE”– w przypadku pytań z wiedzy podstawowej.

  Czas:
  – Na przeczytanie treści pytania- 20 sekund,
  – Czas na zapoznanie się z filmem,
  – Udzielenie odpowiedzi- 15 sekund
 • wyborze jednej z trzech odpowiedzi – A B C– w przypadku pytań z wiedzy specjalistycznej

          Czas:
         – Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi- 50 sekund

 • Odpowiedzi można zmienić do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi .
 • Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi.
 • Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74 punkty.
 • Pozytywny wynik uzyskują osoby, które zdobędą co najmniej 68 punktów.
 • Czas trwania części teoretycznej egzaminu wynosi 25 minut
 • Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy,
  wówczas czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy
 • wynik egzaminu teoretycznego ważny jest przez 6 miesięcy
 • egzamin teoretyczny przeprowadza się w sali egzaminacyjnej w formie testu  komputerowego – przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego wykorzystującego jednolite oprogramowanie wskazane i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu
soredemo tsuma o aishiteru simone richards jimmy michaels xxnxl.vip bbw anal cream pies asian candy onlyfans leaked, hot step moms porn mom in the shower motherandsonporn.com fotos de mujeres denudas www xxx vidioes com, fairly od parents porn lil humper gang finds a milf to fuck xnxxbangbros.com police outfits for women pregnant and perverted . fabiola romero
Zadzwoń