Kategorie prawa jazdy

Kategoria

Liczba godzin

Pojazd

Wiek

Teoria

Praktyka

AM

10

10

a) motorowerem – pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h
b) czterokołowcem lekkim – którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;”,

14 lat

A1

30

20

a) motocykl o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kWb) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

16 lat

A2

30

20

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

18 lat

A

30

20

a) motocyklem – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
20 lat– jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A224 lata – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2

B

30

30

– pojazdem samochodowym o  dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 t.- pojazdem samochodowy, z przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile
łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,- ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżnym

18 lat

C

20

30

– pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
– ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny,- pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką.

21 lat

18 lat – dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną

B+E

20

15

– pojazd określony w kategorii B, łącznie z przyczepą- ciągnik rolniczy z przyczepą (przyczepami)

18 lat

C+E

20

25

– pojazd określony w kategorii C, łącznie z przyczepą
– ciągnik rolniczy z przyczepą (przyczepami).

21 lat

18 lat – dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną

 


 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szkolenia dla kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy.

 

 

Rodzaj szkolenia

 

Opis

Kwalifikacja wstępna dotyczy osób chcących podjąć pracę w charakterze kierowcy, które nie ukończyły 21 lat i uzyskały uprawnienia kategorii

 1. C, C+E, C1, C1+E po 10 września 2009r.
 2. D, D+E, D1, D1+E po 10 września 2008r.

Osoby te zobowiązane są:

 • ukończyć kwalifikację wstępną składającą się z 280 godzin (260 godzin teoretycznych oraz 20 godzin praktycznych),
 • odbyć badania lekarskie i psychologiczne,
 • zdać egzamin państwowy złożony z 30 pytań testu,
 • osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik z testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia w/w egzaminu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej
Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy osób chcących podjąć pracę w charakterze kierowcy, które uzyskały uprawnienia kategorii:

 1. C, C+E, C1, C1+E po 10 września 2009r.
 2. D, D+E, D1, D1+E po 10 września 2008r.

Osoby te zobowiązane są:

 • ukończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną 140 godzin (130 godzin teoretycznych oraz 10 godzin praktycznych)
 • ukończyły 21 lat dla kat. C, C+E, C1, C1+E,
 • ukończyły 23 lata dla kat. D, D+E, D1, D1+E
 • odbyć badania lekarskie i psychologiczne
 • zdać egzamin państwowy złożony z 30 pytań testu
 • osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik z testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia w/w egzaminu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej

 

Szkolenie okresowe dotyczy kierowców wykonujących przewóz drogowy, termin jego odbycia uzależniony jest od daty uzyskania uprawnień danej kategorii prawa jazdy

Kierowco, pamiętaj!
Co 5 lat masz obowiązek odbyć szkolenie okresowe ( 35 godzin teoretycznych ) oraz badania lekarskie i psychologiczne.

Osoby które uzyskały uprawnienia kat. C, C+E, C1, C1+E Termin odbycia szkolenia okresowego
do 31 grudnia 1980 do 10 września 2010
od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1995 do 10 września 2011
od 1 stycznia 1996 do 31 grudnia 2000 do 10 września 2012
od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 do 10 września 2013
od 1 stycznia 2006 do 10 września 2009 do 10 września 2014

 

Osoby które uzyskały uprawnienia kat. D, D+E, D1, D1+E Termin odbycia szkolenia okresowego
do 31 grudnia 1980 do 10 września 2009
od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1990 do 10 września 2010
od 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 2000 do 10 września 2011
od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 do 10 września 2012
od 1 stycznia 2006 do 10 września 2008 do 10 września 2013
soredemo tsuma o aishiteru simone richards jimmy michaels xxnxl.vip bbw anal cream pies asian candy onlyfans leaked, hot step moms porn mom in the shower motherandsonporn.com fotos de mujeres denudas www xxx vidioes com, fairly od parents porn lil humper gang finds a milf to fuck xnxxbangbros.com police outfits for women pregnant and perverted . fabiola romero
Zadzwoń